Jak podłączyć 2 routery

Podłączenie dwóch routerów może być potrzebne w różnych sytuacjach, na przykład w celu rozszerzenia zasięgu sieci Wi-Fi, stworzenia sieci lokalnej w domu lub biurze, lub też w celu zapewnienia większej liczby portów LAN dla podłączenia urządzeń przewodowych. W tym artykule omówimy różne metody podłączania dwóch routerów i najlepsze praktyki, aby zrobić to sprawnie i skutecznie.

Metoda 1: Podłączenie routerów za pomocą kabla Ethernet

Najprostszym sposobem połączenia dwóch routerów jest użycie kabla Ethernet. Wymaga to umieszczenia drugiego routera w zasięgu kabla Ethernet od pierwszego routera.

Aby połączyć routery za pomocą kabla Ethernet, wykonaj następujące kroki:

 • Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu LAN (nie WAN) pierwszego routera.
 • Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do portu LAN drugiego routera.
 • Upewnij się, że drugi router ma wyłączoną funkcję serwera DHCP (jeśli oba routery mają tę funkcję, mogą wystąpić konflikty adresów IP).
 • Połączenie powinno teraz działać, a oba routery powinny być w stanie udostępniać połączenie internetowe oraz pozwalać na komunikację między urządzeniami w sieci.

Metoda 2: Podłączenie routerów za pomocą funkcji Bridge lub Access Point

Inną metodą połączenia dwóch routerów jest skonfigurowanie jednego z nich jako mostek (bridge) lub punkt dostępowy (access point). Jest to przydatne, jeśli chcesz rozszerzyć zasięg sieci Wi-Fi.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 • Wybierz jeden z routerów, który będzie pełnił rolę mostka lub punktu dostępowego.
 • Zaloguj się do panelu administracyjnego tego routera.
 • W ustawieniach sieciowych wybierz tryb pracy „Mostek” lub „Punkt dostępowy” (nazwy mogą się różnić w zależności od modelu routera).
 • Po zastosowaniu zmian, podłącz oba routery za pomocą kabla Ethernet, tak jak opisano w metodzie 1.
 • Teraz pierwszy router będzie głównym punktem dostępu do internetu, a drugi router będzie rozszerzeniem zasięgu sieci Wi-Fi.

Metoda 3: Konfiguracja sieci w topologii szeregowanej

Inną opcją jest skonfigurowanie obu routerów w topologii szeregowanej, gdzie drugi router jest podłączony do pierwszego. Ta konfiguracja jest przydatna, gdy chcesz rozdzielić sieć na dwie oddzielne podsieci.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 • Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu WAN pierwszego routera.
 • Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do portu LAN drugiego routera.
 • Skonfiguruj oba routery tak, aby miały różne podsieci IP (na przykład jeden może mieć adresację 192.168.1.x, a drugi 192.168.2.x).
 • Upewnij się, że funkcja serwera DHCP jest włączona tylko na pierwszym routerze, aby uniknąć konfliktów adresów IP.
 • Teraz oba routery powinny działać jako osobne sieci, ale nadal mogą mieć dostęp do internetu poprzez pierwszy router.

Pamiętaj, że niezależnie od wybranej metody, konfiguracja drugiego routera może wymagać pewnej wiedzy technicznej. Zawsze warto zapoznać się z dokumentacją swojego routera oraz zasięgnąć porady lub pomocy specjalistów w przypadku wątpliwości.

Najczęściej zadawane pytania

Oto kilka często zadawanych pytań dotyczących podłączania dwóch routerów:

Pytanie Odpowiedź
Czy mogę podłączyć dwa routery bezprzewodowo? Tak, można podłączyć dwa routery bezprzewodowo, jednakże wymaga to odpowiedniej konfiguracji mostka lub powielacza sygnału.
Czy mogę użyć różnych marek routerów? Tak, można użyć różnych marek routerów, o ile są one kompatybilne ze sobą i mają funkcje umożliwiające połączenie.
Czy potrzebuję kabla Ethernet do połączenia routerów? Nie zawsze. Istnieją także inne metody połączenia, takie jak połączenie bezprzewodowe lub konfiguracja mostka, ale kabel Ethernet jest najpewniejszą metodą.

Metoda 4: Połączenie routerów bezprzewodowo

Jeśli chcesz połączyć dwa routery bez użycia kabla Ethernet, możesz skorzystać z funkcji mostka bezprzewodowego lub powielacza sygnału Wi-Fi.

Aby to zrobić:

 1. Znajdź w panelu administracyjnym routera opcję konfiguracji mostka lub powielacza sygnału.
 2. Skonfiguruj drugi router jako klienta sieci bezprzewodowej, podając dane do istniejącej sieci Wi-Fi.
 3. Upewnij się, że oba routery są w zasięgu sieci Wi-Fi i mają stabilne połączenie.

Ta metoda jest przydatna, gdy nie ma możliwości połączenia kablowego między routerami, jednak może być mniej stabilna niż połączenie kablowe.

Metoda 5: Użycie Powerline Adapter

Powerline Adapter to urządzenie, które wykorzystuje istniejącą instalację elektryczną w budynku do przesyłania danych. Można go użyć do połączenia dwóch routerów za pomocą sieci elektrycznej.

Aby to zrobić:

 1. Połącz Powerline Adapter z gniazdkiem elektrycznym i routerem za pomocą kabla Ethernet.
 2. Zrób to samo z drugim routerem i kolejnym Powerline Adapterem.
 3. Upewnij się, że oba Powerline Adaptery są zsynchronizowane i połączone z siecią.

Ta metoda może być użyteczna w przypadku braku możliwości użycia kabla Ethernet lub konfiguracji bezprzewodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *