Jak okablować zawór trójdrożny

Jak okablować zawór trójdrożny

Zastosowanie zaworu trójdrożnego może zapewnić lepszą kontrolę nad przepływem płynów. Zapewniają one stały przepływ, kierunkową kontrolę płynów i mogą być stosowane jako zawory obejściowe w pętlach pierwotnych lub wtórnych. Mogą być również stosowane jako zawory sterujące, które odcinają wodę z jednej rury i przekierowują ją przez inną rurę. Są one również powszechnie stosowane jako zawory odcinające w zamkniętych systemach rurowych. Są one również używane do mieszania różnych płynów i gazów. Są ekonomiczną alternatywą dla stosowania wielu zaworów 2-drogowych.

Zawór trójdrożny jest rodzajem zaworu wielodrogowego, który posiada trzy porty przyłączeniowe. Porty te są zwykle opisywane jako wylot i dwa porty wlotowe, ale istnieją inne rodzaje zaworów trójdrożnych. Na przykład zawór typu T może połączyć trzy ortogonalne rurociągi. Innym rodzajem zaworu 3-drogowego jest zawór rozdzielczy, który łączy dwa strumienie przychodzące i blokuje przepływ do jednego lub obu portów.

Zawór trójdrożny jest przeznaczony do zapewnienia kierunkowej kontroli przepływu, co nie jest możliwe w przypadku zwykłego zaworu. Może być stosowany do sterowania przepływem medium, a także do ograniczania ruchu klap. Zawór trójdrożny jest zwykle używany w aplikacjach, w których pojedynczy punkt kontroli nie jest wystarczający. Zawór trójdrożny jest zwykle stosowany jako zawór rozdzielczy, w którym można zmienić kierunek przepływu bez konieczności jego zamykania. W tym przypadku przepływ może być przekierowany w lewo lub w prawo za pomocą prostego obrotu uchwytu. Nie zaleca się stosowania zaworu trójdrożnego w aplikacjach, w których kierunek przepływu nie jest krytyczny.

Wybierając zawór trójdrożny, należy rozważyć drogę przepływu i rodzaj grzyba. Grzyby zaworów trójdrożnych są zazwyczaj grzybami o równym procencie, ale istnieją zawory, które mają dwa różne style grzybów. Ważne jest, aby wybrać styl grzyba, który zapewni wymagane natężenie przepływu. Jeśli natężenie przepływu zostanie zwiększone przy użyciu stylu grzyba, który nie jest równy procentowo, zawór nie będzie skuteczny w przekierowaniu przepływu.

Zawór trójdrożny ma wiele różnych konstrukcji, ale wszystkie mają jedną wspólną funkcję. Są zaprojektowane tak, aby kontrolować kierunek przepływu przez kulę zaworu. Istnieją dwa popularne typy zaworów trójdrogowych: Typ T i typ L. Typ T to zawór, który może połączyć trzy ortogonalne rury, podczas gdy typ L to zawór, który może połączyć dwie ortogonalne rury.

W zależności od konstrukcji, zawór trójdrożny może również pełnić szereg różnych funkcji. Jednym z typów jest zawór mieszający, który miesza różne ciśnienia i temperatury, aby uzyskać płyn podobny do oryginału. Jest on również określany jako zawór kulowy z przepływem w kształcie litery T. Droga przepływu przez ten typ zaworu często składa się ze szczeliny trzpienia na górze i dole korpusu zaworu. Może on być ponownie zamocowany w innej pozycji wyjściowej i może być usunięty z korpusu zaworu w celu zmiany jego położenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *