Jak podłączyć zbiornik hydroforowy do instalacji wodnej

Jak podłączyć zbiornik hydroforowy do instalacji wodnej

Korzystanie z hydroforu to świetny sposób na zapewnienie optymalnego ciśnienia w instalacji wodnej. W przeciwieństwie do innych systemów wodnych, hydrofor utrzymuje ciśnienie w wielu obszarach Twojej jednostki pływającej. System składa się ze zbiornika hydroforowego, generatora świeżej wody, pompy tłocznej, przełącznika ciśnieniowego i zaworu redukcyjnego. Ten system może być używany do wielu zastosowań, takich jak zbieranie wody deszczowej lub dostarczanie wody do systemów zraszających.

Systemy hydroforowe są zwykle instalowane w celu dostarczenia wody do budynku. Mogą być jednak również stosowane do dostarczania wody do zbiornika bezciśnieniowego. Jeśli chcesz użyć hydroforu, będziesz musiał prawidłowo zainstalować system. W tym celu trzeba postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. Należy również sprawdzić szczelność systemu. W zbiorniku może bowiem zbierać się powietrze, jeśli nie jest on odpowiednio odpowietrzony.

Podczas instalacji należy zainstalować zespół pompowy jak najbliżej studni. Może to zmniejszyć ryzyko awarii silnika. Należy również zamontować ją na elastycznych podkładkach. Będziesz chciał również zainstalować wąż, który pozwoli Ci zmniejszyć hałas podczas pracy systemu. Będziesz musiał także zamontować filtry oraz filtr antypiaskowy.

Będziesz chciał również zainstalować pompę i zbiornik w pomieszczeniu zamkniętym od zewnątrz. Pomieszczenie to powinno mieć wysokość co najmniej 2,5 metra. Będziesz musiał również upewnić się, że poziom wody w zbiorniku wynosi co najmniej trzy czwarte jego pojemności.

Zbiornik i pompa powinny być zainstalowane w temperaturze dodatniej, nie wyższej niż 20oC. Ciśnienie w zbiorniku powinno być ustawione na 4,5 bara. Następnie trzeba będzie otworzyć zawór doprowadzający powietrze pod niskim ciśnieniem i wpuścić powietrze do układu. Powinno się to odbywać powoli, aż ciśnienie powietrza osiągnie 5 barów. Jeśli ciśnienie powietrza osiągnie 5,5 bara, trzeba będzie uruchomić pompę i otworzyć przełącznik ciśnieniowy.

Jeśli uruchamiasz system hydroforowy ręcznie, będziesz musiał sprawdzić, czy poziom wody nie jest zbyt niski. Jeśli zobaczysz, że poziom wody jest poniżej trzech czwartych pojemności zbiornika, będziesz musiał uruchomić pompę. Będziesz musiał również otworzyć zawór odpowietrzający i wypuścić powietrze. Może to pomóc w tymczasowym rozwiązaniu problemu.

Jeśli używasz zestawu hydroforowego starszego typu, musisz okresowo sprawdzać szczelność pompy. Pompa może często przerywać pracę, ponieważ nie jest w stanie utrzymać ciśnienia. Może to spowodować poważne problemy z wyposażeniem kambuza. Może być również konieczne odpowietrzenie pompy, aby zapobiec jej zbyt częstemu włączaniu i wyłączaniu.

W nowoczesnych systemach hydroforowych, możesz zainstalować zbiornik ciśnieniowy na ziemi, powyżej lub poniżej pompy. Należy również upewnić się, że zbiornik posiada certyfikat dopuszczający go do stosowania z wodą pitną. Można również zainstalować regulator elektroniczny, który eliminuje konieczność ręcznego ustawiania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *